SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

KD Kostrena zapošljava komunalnog radnika

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 4. travnja 2022. godine u 12:00 sati.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 23/2022, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I     N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme
za radno mjesto Komunalni radnik II – 1 izvršitelj/ica

Rok: 12 mjeseci
Mjesto rada: Na području Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno i puno radno vrijeme uz obavezan probni rad.

Uvjeti:
– NSS – završena osnovna škola
– Radno iskustvo – 1 godina na istim ili sličnim poslovima
– Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:
Prijavu na natječaj
– Životopis
– Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu
– Preslika vozačke dozvole
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
– Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Rok za podnošenje prijava je 4. travnja 2022. godine do 12:00 sati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom e na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Komunalni radnik II“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od roka za podnošenje prijava na adresu elektroničke pošte ili pisanim putem na adresu prebivališta, u skladu s podatcima koji su navedeni u dokumentaciji prijave na Natječaj.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama KD Kostrena, a cjeloviti tekst može se preuzeti OVDJE.

Preuzmite dokumente

Natječaj KD Kostrena-komunalni radnik pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_KRII.pdf | 237,19 KB