SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Kuća kostrenskih pomoraca nadomak realizacije

Novosti

U drugoj polovici ožujka otvoren je postupak javne nabave za izvođenje radova na uređenju Kuće kostrenskih pomoraca, projekta koji se već dugo najavljuje, a sada je napokon krenulo i njegovo ostvarenje. Otvaranje ponuda planirano je za kraj travnja dok bi početak radova mogao biti početkom ljeta.

Ukupna procijenjena vrijednost radova u ovom postupku javne nabave iznosi nešto preko 2,6 milijuna kuna od kojih je 1,6 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava dobivenih putem ITU mehanizma, u okviru zajedničkog projekta Urbane aglomeracije Rijeka „Povežimo se baštinom“. Preostala sredstva za realizaciju projekta osigurana su u proračunu Općine Kostrena za 2021. godinu.

Predmet nabave su građevinski i obrtnički radovi na sanaciji, adaptaciji i unutarnjem uređenju zgrade bivše zgrade stare škole u naselju Sv. Barbara, u koju se namjerava smjestiti interpretacijski centar „Kuća Kostrenskih pomoraca“. Projektom se planira uređenje zgrade stare škole i njezina prenamjena u interpretacijski centar s ciljem prezentacije kulturne baštine vezane za bogatu pomorsku tradiciju Kostrene. Kuća kostrenskih pomoraca bit će novi kulturno-turistički proizvod baziran na revitalizaciji materijalne i nematerijalne pomorske kulturne baštine čime će se značajno doprinijeti povećanju turističke privlačnosti Kostrene, posebno njezinog istočnog dijela koji će realizacijom projekta dobiti novi vrijedan sadržaj.
Sanacija, adaptacija i uređenje zgrade izvest će se na način da se neće mijenjati vanjski gabariti građevine nego će se njezina unutrašnjost prilagoditi novoj namjeni i suvremenim načinima interpretacije baštine.

Pored radova na uređenju Kuće kostrenskih pomoraca, Općina Kostrena u 2021. godini u proračunu ima planirana sredstva za izradu idejnog projekta rekonstrukcije ceste Randići – Sveta Barbara od oko 400 metara kao i za rješenje kritičnog raskrižja u neposrednoj blizini budućeg interpretacijskog centra, na spoju ceste Urinj – Sveta Barbara. U narednim danima raspisat će se postupak jednostavne nabave i ugovoriti izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

U drugoj fazi projekta planira se da bi čitav prostor u Svetoj Barbari trebao dobiti novo lice i biti uređen kao jedinstven kompleks, koji uz staru školu čine crkva sv. Barbare, trg i Narodna čitaonica. Uređenjem interpretacijskog centra i okolnih zelenih površina ovja zanimljiv kompleks mogao bi postati novo središte društvenog i kulturnog života  Kostrene.