SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

Informacije za građane Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 415-01/18-01/02

URBROJ: 2170-07-05-18-2

Kostrena, 31. listopada 2018.

 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi

 

Nova Odluka o komunalnoj naknadi donosi se radi usklađivanja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18), koji je stupio na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 31. listopada 2018. do 12. studenog 2018. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

 

 v.d. Pročelnika

                    Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. v.r.

Preuzmite dokumente

Tekst Poziva pdf | Poziv-savjetovanje-komunalna-naknada.pdf | 61,87 KB
Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi pdf | Nacrt-Prijedloga-Odluke-o-komunalnoj-naknadi-1.pdf | 129,33 KB
OBRAZAC- komunalna naknada docx | Kostrena_OBRAZAC-savjetovanje-komunalna-naknada.docx | 15,58 KB
Prilog- zone komunalne naknade pdf | Prilog-zone-komunalne-naknade.pdf | 2,82 MB