SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata iz područja kulture koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena

Informacije za građane Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE
POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU

KLASA: 612-01/23-01/05
URBROJ: 2170-22-05-23-2
Kostrena, 26. srpnja 2023. godine 

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Nacrt prijedloga odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje programa
i projekata iz područja kulture koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena www.kostrena.hr objavljen je Nacrt prijedloga odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata iz područja kulture koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 26. srpnja 2023. do 26. kolovoza 2023. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti „Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima“ koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje programa i projekata iz područja kulture koji se financiraju iz proračuna Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

                                                                                                                                          PROČELNICA                                                                                                                                                                                   Iva Mičetić, mag.iur. v.r.

Preuzmite dokumente

Poziv savjetovanje pdf | Poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-Odluka-o-osnivanju-strucnog-povjerenstva.pdf | 158,29 KB
Nacrt prijedloga Odluke pdf | Nacrt-prijedloga-Odluke-o-osnivanju-strucnog-povjerenstva.pdf | 211,67 KB
Obrazac savjetovanje docx | OBRAZAC-savjetovanje-Odluka-o-osnivanju-strucnog-povjerenstva-.docx | 16,69 KB
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju pdf | Izvjesce-o-provedenom-javnom-savjetovanju-Odluka-o-osnivanju-strucnog-povjerenstva.pdf | 149,86 KB