SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt prijedloga odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 211-05/20-01/01

URBROJ: 2170-07-05-20-7

Kostrena, 30. prosinca 2020.

 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 Nacrt prijedloga odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Općine Kostrena

Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka utvrđeno je da je jedinicama lokalne samouprave dozvoljeno praćenje javnih površina radi zaštite života i zdravlja ljudi i imovine, za čije provođenje donose vlastite akte sukladne zakonu i Općoj uredbi o zaštiti podataka. Prijedlog za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zaštite na javnim površinama predložit će se sukladno Zakonu nadležnoj policijskoj upravi te će se napraviti sigurnosna prosudba i sigurnosni elaborat odabranih lokacija u Općini Kostrena. Sustav videonadzora bit će uspostavljen s ciljem pružanja više razine zaštite ljudi i imovine na javnim površinama u Općini Kostrena.

S namjerom da se uredi pitanje opće sigurnosti praćenje javnih površina putem videonadzora provodit će se radi praćenja i sprečavanja:

– oštećenja komunalne opreme i zaštićenih povijesno-kulturnih objekata,

– prometnih i komunalnih prekršaja (vožnja u pješačkoj zoni, nepropisno parkiranje, divlje i nepropisno odlaganje otpada i dr.),

– remećenje javnog reda i mira,

– opasnosti od požara i drugih nezgoda,

– nadzora nad javnim okupljanjima,

– počinjenja kaznenih djela i prekršaja,

– podizanje opće sigurnosti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 30. prosinca 2020. godine do 29. siječnja 2021. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

Pročelnik
Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. v.r.

Preuzmite dokumente

Poziv pdf | Poziv-savjetovanje-NACRT-Prijedloga-odluke-o-potrebi-uvodenja-videonadzora-na-javnim-povrsinama-na-podrucju-Opcine-Kostrena.pdf | 78,29 KB
Nacrt prijedloga odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Općine Kostrena pdf | Kostrena_NACRT-Prijedloga-odluke-o-potrebi-uvodenja-videonadzora-na-javnim-povrsinama-na-podrucju-Opcine-Kostrena.pdf | 70,15 KB
Obrazac savjetovanje docx | Kostrena_OBRAZAC-NACRT-Prijedloga-odluke-o-potrebi-uvodenja-videonadzora-na-javnim-povrsinama-na-podrucju-Opcine-Kostrena.docx | 15,69 KB