SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

REPUBLIKA  HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOSTRENA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 360-01/22-01/04

URBROJ: 2170-22-05-22-2

Kostrena, 21. listopada 2022.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

Sukladno članku 132. stavak 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 21. listopada do 21. studenog 2022. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

PROČELNIK

Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif. v.r.

Preuzmite dokumente

Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena pdf | Kostrena_NACRT-Prijedloga-odluke-o-privremenoj-zabrani.pdf | 68,00 KB
Poziv pdf | Poziv-zabrana-radova.pdf | 76,95 KB
Obrazac savjetovanje docx | Kostrena_OBRAZAC-savjetovanje-zabrana-radova.docx | 15,92 KB
Prilog odluci pdf | PRILOG_Zone-Kostrena_privremena-zabrana-radova.pdf | 2,01 MB
Izvješće savjetovanje pdf | Izvjesce-privremena-zabrana-izvodenja-radova-2023.pdf | 62,78 KB