SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 342-01/23-04/04
URBROJ: 2170-22-05-23-2
Kostrena, 10. listopada 2023.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru

Sukladno članku 149. stavku 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) jedinicama lokalnih samouprava propisana je obveza donošenja odluke o redu na pomorskom dobru u svrhu održavanja reda na pomorskom dobru.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 10. listopada do 10. studenog 2023. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

  PROČELNIK

                    Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

Preuzmite dokumente

Poziv- odluka o redu na pomorskom dobru pdf | Poziv-odluka-o-redu-na-pomorskom-dobru.pdf | 483,09 KB
Obrazac- savjetovanje- odluka o redu na pomorskom dobro doc | Kostrena_OBRAZAC-savjetovanje-odluka-o-redu-na-pomorskom-dobru.doc | 38,00 KB
Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru doc | Nacrt-prijedloga-odluke-o-redu-na-pomorskom-dobru_Kostrena.doc | 299,50 KB
Izvješće savjetovanje pdf | Izvjesce-odluka-o-redu-na-pomorskom-dobru.pdf | 446,15 KB