SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Natječaj za komunalnog radnika na neodređeno vrijeme

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Zasnivanje radnog odnosa
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 16. srpnja 2024. godine u 12:00 sati.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 42/2024 od 4. srpnja 2024. godine, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme

RADNO MJESTO: KOMUNALNI RADNIK II – 1 izvršitelj/ica

Rok: zapošljavanje na neodređeno vrijeme

Mjesto rada: Općina Kostrena

Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. KD Kostrena d.o.o. svojim zaposlenicima osigurava stimulativna primanja, uskrsnicu, božićnicu, regres te godišnju nagradu za ostvarene radne rezultate. Raspored rada je unaprijed utvrđen, a prekovremeni rad izniman te se dozvoljava korištenje dijela godišnjeg odmora tijekom sezonskog (ljeto) perioda rada.

Uvjeti:

 • NSS – završena osnovna škola,
 • Radno iskustvo – 1 godina na istim ili sličnim poslovima,
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, uz prijavu su dužne dostaviti:

 • Životopis,
 • Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu,
 • Preslika vozačke dozvole s obje strane,
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja

Isprave je potrebno dostaviti u neovjerenim preslikama.

Opis radnog mjesta:

 • prema potrebi zadužuje i vodi brigu o vozilu (registracija, čišćenje, servis)
 • obavlja ručno ili strojno pometanje cesta prema planu rada,
 • redovno čisti i vrši kontrolu stanja šahti i rešetki na terenu za koji je zadužen, te najmanje dva puta godišnje sudjeluje u njihovom detaljnom čišćenju,
 • čisti i vrši kontrolu stanja i sitnije popravke autobusnih stanica i spomenika, čisti plaže i staze, prilazne puteve i mrtvačnicu groblja Sv. Barbara i Sv. Lucija,
 • obavještava nadređenoga ili komunalnog redara o uočenim većim onečišćenjima,
 • po potrebi skuplja rasuti teret i krupni otpad, odvozi krupni otpad u reciklažno dvorište, a o istome dostavlja izvješće,
 • brine o zalihama i potrošnji materijala i daje prijedloge za njegovu nabavku,
 • u dane blagdana i praznika postavlja i skida stalke za polaganje vijenaca i zastave,
 • ispunjava i jednom tjedno dostavlja putni radni list za vozilo, dostavlja izvješća o radu na dnevnoj bazi,
 • odgovoran je za materijalne resurse koje koristi,
 • odgovoran je za pravilnu primjenu stručnih metoda rada, postupaka i tehnika,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predradnika i nadređenih.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 16. srpnja 2024. godine do 12:00 sati.

Prijave s naznačenom dokumentacijom dostavljaju se putem e-maila info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila navesti kako se radi o prijavi i upisati naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje). KD Kostrena d.o.o. prihvatit će i prijave zaprimljene osobno ili putem pošte na adresu Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Komunalni radnik II“.

Za prijave koje se dostavljaju poštom, kandidat snose rizik da ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem adrese ili e-adrese navedene u prijavi.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Društvo zadržava pravo poništiti natječaj u bilo kojem trenutku bez obaveze navođenja razloga za takvo postupanje.

Za KD Kostrena d.o.o.
Dražen Padovan, dipl.oec., v.r.
Član Uprave/ Direktor Društva

Preuzmite dokumente

Natječaj za zapoljavanje-komunalni radnik pdf | Natjecaj-za-zaposljevanje-komunalni-radnik.pdf | 307,32 KB