SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Natječaj za radno mjesto komunalni radnik II u KD Kostrena

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 3. lipnja 2022. godine u 12:00 sati.

Temeljem čl. 20. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. i odluke Uprave Društva br. 28/2022, sukladno čl. 8. i 9. Pravilnika o radu Društva i čl. 25. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, raspisuje se sljedeći

J A V N I    N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

Komunalni radnik II -1 izvršitelj/ica

Rok: 12 mjeseci
Mjesto rada: Općina Kostrena
Radni odnos se zasniva na određeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad.

Uvjeti:

  • NSS – završena osnovna škola
  • Radno iskustvo – 1 godina na istim ili sličnim poslovima
  • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu
  • Preslika vozačke dozvole
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
  • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).

Rok za podnošenje prijava je 3. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.

Prijavljeni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte na adresu KD Kostrena d.o.o., Žuknica 1b, 51221 Kostrena, s naznakom „Za natječaj – Komunalni radnik II“ ili na e-mail info@kd-kostrena.hr (u naslovu maila obavezno upisati ime i prezime – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje).

 Ukoliko se prijava dostavlja poštom, kandidat snosi rizik da prijava ne stigne do naznačenog krajnjeg roka za dostavu prijava.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama KD Kostrena, a cjeloviti tekst može se preuzeti u dokumentima ispod teksta

 

Uredi ovo

Preuzmite dokumente

Narječaj za komunalnog radnika II pdf | Natjecaj_za_zasnivanja_radnog_odnosa_KRII-1.pdf | 237,94 KB