SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO-POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme

Natječaji drugih tijela i ustanova Zasnivanje radnog odnosa

KLASA: 112-03/18-01/5
URBROJ: 2170-07-54-18-1
Kostrena, 3.prosinca 2018.

 

Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 29. studenog 2018.g. godine  Dječji vrtić “Zlatna ribica” raspisuje:

 

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO

 

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju

od 2. 01. 2019. godine  do 31.12.2019. godine

 

UVJETI:

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu sa životopisom,

– presliku domovnice i osobne iskaznice,

– potvrdu o stečenom obrazovanju

– uvjerenja o nekažnjavanju sukladno članku 25. (st.2. i st.4.) Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)

Oglas traje od 3. prosinca 2018. godine do 11. prosinca 2018. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za oglas-ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Dječji vrtić “Zlatna ribica” zadržava pravo poništiti oglas u svakom trenutku.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama kao i odabir istih obavit će se u  zakonskom  roku.

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                           doc.dr.sc. Željko Linšak dipl.san.ing.