SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Nove grobne niše na groblju u Sv. Luciji

Novosti

Krajem siječnja završene su niše na groblju u Kostreni Svetoj Luciji, u čiju se izgradnju krenulo zbog nedostatka slobodnih grobnih mjesta. Općina Kostrena prenamijenila je jednu od parcela koja je osnovnim projektom bila predviđena za izgradnju grobnica većih dimenzija i na tom prostoru izgradila 5 četverostrukih, 10 dvostrukih i 5 jednostrukih grobnih niša te 32 pretinca za urne, čime je stvoren dostatan broj slobodnih grobnih mjesta do završetka radova na proširenju groblja.
Grobljima na području Općine Kostrena upravlja Komunalno društvo Kostrena koje je formiralo visinu naknada za korištenje novih niša. Postojeći cjenik dopunjen je naknadama za nove dvostruke niše (komplet s gotovim kamenom), koja iznosi 18.600 kuna kao i za četverostruke niše u iznosu od 24.800 kuna s uključenim PDV-om. Jednokratna naknada za jednostruku nišu (komplet s gotovim kamenom), ostala je nepromijenjena te kao i ranije iznosi 12.400 kuna, kao i cijena pretinaca za urne koja iznosi 5.650 kuna.  Sve ostale naknade ostaju nepromijenjene. Po završetku radova na proširenju groblja, novim cjenikom definirat će se naknade i uvjeti korištenja i za novosagrađena grobna mjesta.
Planom raspodjele i korištenja novoizgrađenih niša predviđeno je korištenje jedne slobodne niše za jednu osobu, a dodjela je uvjetovana smrtnim slučajem, odnosno isključivo za potrebe ukopa. Također se predviđa jednokratna dodjela na korištenje maksimalno jednog slobodnog pretinca za urnu jedne osobe, no dodjela pretinca nije uvjetovana nastankom smrtnog slučaja. Slobodne niše i pretinci za urne neće se dodjeljivati osobama koje su postojeći korisnici grobnog mjesta na području Općine Kostrena, osim u slučaju da je korisničko grobno mjesto popunjeno.
Sve dodatne informacije mogu se pronaći na mrežnim stranicama KD Kostrena na poveznici:  http://kdkostrena.hr/groblja-i-sprovodi/


Nove grobne niše na groblju u Sv. Luciji
Nove grobne niše na groblju u Sv. Luciji