SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Obavijest o novom koncesionaru za dimnjačarske usluge na području Kostrene

Novosti

Nakon što je Općinsko vijeće Općine Kostrena krajem rujna donijelo Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena nakon provedenog natječaja te po isteku roka za žalbu, Općina Kostrena je s novim koncesionarem – ˝KAMINO˝, OBRT ZA DIMNJAČARSKE USLUGE vl. Ivica Ćendo iz Rijeke sklopila ugovor o koncesiji na razdoblje od 5 godina.

Vlasnici i/ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (korisnici usluge) dužni su voditi brigu da se uređaji za loženje i dimnjaci redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno primjenjivim pozitivnim propisima.
Korisnik usluge dužan je ovlaštenom dimnjačaru:
–              omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,
–              dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka,
–              omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.
Korisnik usluga dužan je koristiti se isključivo uslugama ovlaštenog dimnjačara s kojim Općina Kostrena zaključi ugovor o koncesiji.
Korisnik usluge dužan je omogućiti redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje, a osobito omogućiti dimnjačaru pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka, odnosno uređaja za loženje koji moraju biti osposobljeni za otvaranje u skladu s pozitivnim propisima i normama.
Pristup do vrha dimovodnog objekta mora biti izveden tako da je siguran za dimnjačara, neovisno o stambenoj odnosno poslovnoj jedinici.
Na zahtjev ovlaštenog dimnjačara korisnik usluge dužan je dati na uvid dokumentaciju o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata ako takva dokumentacija postoji, odnosno obavijestiti ga o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata te sezoni loženja.
Korisnik usluge ne smije dimnjačara ometati u obavljaju dimnjačarskih poslova i dužan je dimnjačaru prijaviti svaku promjenu vlasništva/ korištenja objekta odnosno promjenu energenta grijanja.
Prava i obveze korisnika i dimnjačara propisane su Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena koju je usvojilo Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj u svibnju 2019. godine. Cjenik usluge pogledajte u prilogu.

Kontakt koncesionara:
˝KAMINO˝, OBRT ZA DIMNJAČARSKE USLUGE vl. Ivica Ćendo
Lipa 2E, 51000 Rijeka
Tel.: 091/952-28-29
e-mail: info@kamino.hr
https://www.kamino.hr/

Preuzmite dokumente

Cjenik dimnjačarskih usluga na području Kostrene pdf | PRILOG_Ugovora_Cjenik-dimnjačarskih-usluga-na-području-Općine-Kostrena.pdf | 67,54 KB
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova pdf | Odluka-o-obavljanju-dimnjačarskih-poslova-Kostrena.pdf | 65,72 KB