SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Obavijest o objavljenom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja DV ˝Zlatna ribica˝

Informacije za građane Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 30. studenoga 2023. godine u 23:59 sati.

Dječji vrtić “Zlatna ribica“
Žuknica 1a, 51221 Kostrena
Tel: 051/289-573
www.zlatnaribica.hr

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ na 21. sjednici raspisalo je

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ 

Pisane prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih  natječajem dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati“ osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena.

Cjeloviti tekst natječaja objavljen je 15. studenoga 2023. u „Narodnim novinama“ i mrežnim stranicama Vrtića. Natječaj je otvoren do 30. studenoga 2023.