SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Obavijest o objavljenom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja DV “Zlatna ribica”

Natječaji drugih tijela i ustanova Novosti

Dječji vrtić“Zlatna ribica“

Žuknica 1a, 51221 Kostrena

Tel: 051/289-573

www.zlatnaribica.hr

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ na 7. sjednici raspisalo je

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“

Pisane prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom i dokazima o uvjetima ispunjavanja natječaja dostavljaju se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati“ neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena.

Cjeloviti tekst natječaja dostupan je u „Narodnim novinama“ i mrežnim stranicama Vrtića od  dana  1. ožujka 2023. godine i otvoren je do 16. ožujka 2023. godine.