SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OBAVIJEST o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinjana za radno mjesto referent/referentica komunalni-prometni redar – 1 izvršitelj/ izvršiteljica

Obavijesti

OPĆINA KOSTRENA

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Povjerenstvo za provedbu oglasa            

 

KLASA: 112-03/20-01/03
URBROJ: 2170-07-05-20-9

Kostrena, 22. svibnja 2020. godine

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na radno mjesto referent/referentica komunalni-prometni redar – 1 izvršitelj/ izvršiteljica, objavljuje sljedeću

 

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja

i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

 

            Pisano testiranje održat će se dana 28. svibnja 2020. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, Kostrena (vijećnica).

            Pisano testiranje, provjera poznavanja rada na računalu i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na radno mjesto referent/referentica komunalni-prometni – 1 izvršitelj/izvršiteljica, objavljenog dana 11. svibnja 2020. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa i koji/koje dobiju poziv za testiranje. Za kandidata/kandidatkinju koji/koja formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri, uopće ili u zakazano vrijeme, ili tijekom njega trajanja odustane od iste, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti može pristupiti kandidat/kandidatkinja koji/koja formalno ispunjava uvjete:

Inicijali (ime i prezime) Godina rođenja
D.S. 28.01.1965.

 

S kandidatima/kandidatkinjom koji/koje na pisanom testiranju ostvari najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održati će se intervju i to dana 28. svibnja 2020. godine u 11:00 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (vijećnica).

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljeni su na mrežnoj stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr i oglasnoj ploči.

 

            Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

                                                                                                                           Predsjednik Povjerenstva za provedbu oglasa
                                                                                                                                                          Egon Dujmić, dipl.ing.građ.

Preuzmite dokumente

Obavijest pdf | 6-Obavijest-o-vremenu-održavanja-provjere-znanja-oglas-komunalni-prometni-redar-2020.pdf | 68,03 KB