SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Obavijest o pokretanju Termoelektrane

Novosti Obavijesti

Općina Kostrena zaprimila je obavijest HEP-a da će u srijedu 7. veljače 2023. započeti ispitivanja i podešavanja rada  postrojenja TE Rijeka koja će se provoditi u razdoblju od mjesec dana.  Sadržaj obavijesti prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

obavještavamo Vas o pokretanju postrojenja TE Rijeka obzirom na obvezu provođenja  Odluke Vlade RH o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 127/22), gdje je TE Rijeka stavljena u stanje pripravnosti, a u cilju osiguranja elektroenergetske stabilnosti Republike Hrvatske u slučaju kriznog stanja.

Za svoj rad postrojenje je prije koristilo teško loživo ulje (mazut), a sada se, za potrebe pokretanja, nabavilo kvalitetnije tekuće gorivo-loživo ulje srednje. Kako je TE Rijeka bila osam godina van pogona, nužno je provesti ispitivanja  svih procesnih sustava, provesti podešavanje gorionika za optimalan rad i utvrditi usklađenost emisijskih vrijednosti onečišćujućih tvari  sa uvjetima danim okolišnoj dozvoli.  U tu svrhu će se i provoditi povremena mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak.

Početak ispitivanja i podešavanja rada postrojenja TE Rijeka planira se dana 07.02.2023., a trajanje ispitivanja i podešavanja rada predviđa se provesti u  razdoblju do mjesec dana. Prilikom ulaska u pogon moguće je prekoračivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak, povremena pojava crnog dima te je moguće prekoračivanje graničnih vrijednosti za buku.

S poštovanjem,

Celio Klapčić, mag.ing.el.
Direktor pogona
HEP PROIZVODNJA d.o.o.
51221 KOSTRENA, ŠETALIŠTE KOSTRENSKIH POMORACA 80
Sektor za termoelektrane
Termoelektrana Rijeka