SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Obavijest o poništenju Oglasa za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za održavanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša

Zasnivanje radnog odnosa

S osnova formalnih razloga poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povrata odsutnog službenika na posao u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena, Službu za održavanje komunalne infrastrukture, na radno mjesto: Viši stručni suradnik/suradnica za održavanje komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/izvršiteljica KLASA: 112-01/24-02/01, URBROJ: 2170-22-05-24-2, koji je 19. travnja 2024. objavljen na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 

KLASA: 112-01/24-02/01

URBROJ: 2170-22-05-24-16