SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE: izrada projektne dokumentacije – Idejnog i Glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca u prostoru bivše škola Sv. Barbara.

Jednostavna nabava

Na temelju članka 17. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službene novine Općine Kostrena“ br. 3/17), članka 49. Statuta Općine Kostrena („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/18) i Odluke općinskog načelnika Klasa:  022-06/18-01/2, URBROJ: 2170-07-03-18-140 od 10. travnja 2018. godine objavljuje se OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE za izradu projektne dokumentacije – Idejnog i Glavnog projekta Kuće kostrenskih pomoraca u prostoru bivše škola Sv. Barbara.

 

Preuzmite dokumente