SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Obavijest o provođenju dezinsekcijskih i deratizacijskih mjera na području Kostrene

Novosti Obavijesti

Od 20. do 23. 3. 2023. na području Kostrene provodit će se akcija obveznih preventivnih mjera dezinsekcije i deratizacije. Tijekom akcije obrađuju se sva naselja koja pripadaju Općini Kostrena: Vrh Martinšćice, Martinšćica, Sv. Lucija, Mažari, Glavani, Urinj, Podurinj, Perovići, Randići, Dujmići, Maračići, Plešići, Rožmanići, Šodići, Šoići, Žuknica, Sv. Barbara, Žurkovo, Rožići, Doričići, Paveki i dr. prema sljedećem rasporedu:

  • Prvi dan (20. 3.) predviđa se obraditi Vrh Martinšćice, Žurkovo, Šodići, Rožići i Žuknica.
  • Drugi dan (21. 3.) obradit će se Martinšćica, Gornji Glavani (Respelji – Šubati), Mažeri, te Maričići, Dujmići, Rožmanići.
  • Treći dan (22. 3.) obradit će se Sv. Lucija, Plešići, Urinj, Podurinj i dio Paveka.
  • Četvrti dan (23. 3.) obradit će se Randići, Sv. Barbara te Šoići, Paveki, Perovići i Doričići.

U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. O provođenju dezinsekcijskih i deratizacijskih mjera na području Kostrene obaviješteni su NZZJZ PGŽ i Sanitarna inspekcija. Građani će biti obaviješteni pismenim obavijestima na Oglasnim pločama i putem Radio Rijeke.