SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja- Viši stručni suradnik/suradnica za financije

Obavijesti Zasnivanje radnog odnosa

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

KLASA: 112-03/18-01/1

URBROJ: 2170-07-04-18-12

Kostrena, 26. travnja 2018. godine

Temeljem odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u Jedinstveni upravni odjel Općine Kostrena, Službu za financije i gospodarstvo za radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za financije – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljuje sljedeću

    O B A V I J E S T

                         o vremenu održavanja prethodne provjere znanja

         i sposobnosti kandidata/kandidatkinja

             Pisano testiranje održat će se dana 03. svibnja 2018. godine s početkom u 10.00 sati, na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

            Pisano testiranje i intervju provode se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju formalne uvjete javnog oglasa za prijam u službu 1 službenika/službenice na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, na radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kostrena, Službi za financije i gospodarstvo, objavljenog 05. travnja 2018. godine na web stranici i oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji/koje ispunjavaju formalne uvjete oglasa i koji/koje dobiju poziv za testiranje. Za kandidate/kandidatkinje koji/koje ne pristupi/e pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na predmetni oglas.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje na pisanom testiranju ostvare najmanje ili više od 50% ukupnog broja bodova, održat će se intervju i to dana 07. svibnja 2018. godine u 10.00 sati na adresi Kostrena, Sveta Lucija 38 (Vijećnica).

Upute i obavijesti kandidata/kandidatkinja, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web stranici Općine Kostrena: www.kostrena.hr.

            Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata/kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

 

                                                                                                  Predsjednik Povjerenstva

               za provedbu Javnog natječaja

                 Tamara Bulat, dipl.oec.