SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

OBAVIJEST o korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu Općine Kostrena u izbornoj promidžbi

Novosti

OBAVIJEST

o korištenju javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora

u vlasništvu Općine Kostrena u izbornoj promidžbi

 

Vlada Republike Hrvatske dana 14. travnja 2021. donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike (NN br. 39/21) koje su stupile na snagu 15. travnja 2021.

Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je dana 23. veljače 2017. godine Odluku o privremenom korištenje javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i izborne promidžbe („Službene novine Općine Kostrena“ br. 2/17) i dana 12. travnja 2017. godine Dopunu Odluke o privremenom korištenje javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i izborne promidžbe („Službene novine Općine Kostrena“ br. 3/17) , kojom je uređeno korištenje javnih površina i zemljišta, te uređaja i objekata u vlasništvu ili na upravljanju Općine Kostrena u svrhu izborne promidžbe.

U tom smislu obavještavaju se zaineresirani sudionici izborne promidžbe da se zahtjev za korištenjem javne površine odnosno uređaja (oglasnih ploča) može podnijeti na obrascu zahtjeva za korištenjem javnih površina i obrascu zahtjeva za korištenjem oglasnih ploča, putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr ili osobno u sjedištu Općine Kostrena, Sveta Lucija 38. Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o uplati garantnog pologa koji iznosi 500,00 kuna za javnu površinu (zemljište), odnosno 300,00 kuna za oglasne ploče, i uplaćuje se u korist Proračuna Općine Kostrena IBAN 1723400091853800000 poziv na broj HR 68 9016-OIB.

Naknada za korištenje zemljišta utvrđuje se kao umnožak površine koja se koristi, jedinične cijene od 35 kn/m2 i dana korištenja. Naknada za oglasne ploče iznosi 100,00 kuna po oglasnoj ploči i podnositelju zahtjeva može se odobriti korištenje najviše 4 oglasne ploče. Popis lokacija oglasnih ploča dostupan je ovdje.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, na čiji prijedlog odluku donosi Općinski načelnik, a korištenje započinje nakon početka izborne promidžbe, koji početak je utvrđen člankom 35. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima. U slučaju zaprimanja dva ili više zahtjeva za korištenje iste javne površine ili oglasne ploče, prednost će imati podnositelj koji je prvi podnio uredni pisani zahtjev a sukladno članku 29. Odluke o privremenom korištenje javnih površina, zemljišta, uređaja, objekata i prostora u vlasništvu i na upravljanju Općine Kostrena radi političkog djelovanja i izborne promidžbe.

Preuzmite dokumente

POPIS OGLASNIH PLOČA pdf | POPIS-OGLASNIH-PLOCA-4.2021-1.pdf | 5,29 MB
obrazac ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJEM JAVNIH POVRŠINA pdf | obrazac-ZAHTJEVA-za-koristenjem-javnih-povrsina-1-1.pdf | 222,20 KB
obrazac ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJEM OGLASNIH PLOČA pdf | obrazac-ZAHTJEVA-za-koristenjem-oglasnih-ploca-1.pdf | 220,60 KB
ODLUKA O PRIVREMENOM KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA pdf | ODLUKA-O-PRIVREMENOM-KORISTENJU-JAVNIH-POVRSINA-SL.NOVINE-OPCINE-KOSTRENA-BROJ-2-17.pdf | 114,02 KB
DOPUNA ODLUKE O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA pdf | ODLUKA-O-DOPUNI-ODLUKE-O-PRIVREMENOM-KORISTENJU-JAVNIH-POVRSINA-SL.NOVINE-OPCINE-KOSTRENA-BROJ-3-17.pdf | 602,36 KB