SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Kostrena 2021.

IZBORI 2021

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE KOSTRENA                                                                                                             

KLASA: 013-03/21-01/04

URBROJ: 2170-07-06-21-5

Kostrena 6. kolovoz.2021.g

 

Na osnovi članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19, dalje: Zakon o financiranju) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine“, broj 41/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kostrena dana 6. kolovoza 2021.g donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Kostrena 2021. Poveznica na tekst Odluke objavljene u nastavku teksta.

 

Preuzmite dokumente

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Kostrena 2021. pdf | Odluka-o-naknadi-troškova-izb.promidž.-načelnik-Općina-Kostrena.pdf | 231,35 KB