SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Odluka o zabrani loženja na otvorenom

Novosti Obavijesti
U periodu od 1. lipnja do 31. listopada na snazi je zabrana loženja vatre na otvorenom prostoru na području Primorsko-goranske županije.
Skupština Primorsko-goranske županije  usvojila je  Odluku o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru.

Loženjem vatre na otvorenom prostoru smatra se loženje vatre izvan zatvorenih odnosno pokrivenih prostora s osiguranim ložištem kao što je: 

  • spaljivanje smeća, korova, papira, suhe trave i žbunja, šikara, gustog šumskog raslinja (šiblja), slame i kukuruzovine, strništa, otpadnih grana i lišća nastalih pri sječi stabala te bilja i ostalog otpada;
  • bacanje šibica, opušaka i drugih gorećih i užarenih tvari na otvorene površine, osim na mjestima koja utvrdi pravna osoba koja gospodari ili upravlja otvorenim prostorom;
  • improvizirana ložišta vapnara, drugih objekata s otvorenim ložištem i roštilja koji se koriste na mjestima koja nisu određena za tu svrhu od strane pravnih osoba koje gospodare šumama i šumskim zemljištem, odnosno od strane nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave i uprave za ostale prostore kojima ne gospodare pravne osobe.​

Otvorenim  prostorom smatra se poljoprivredno zemljište, zaštićeni dijelovi prirode, šume, šumska zemljišta, zemljište u neposrednoj blizini šume, zemljište na kojem su građevine javne i poslovne namjene, obalni pojas, odlagališta otpada, gradski parkovi, okućnice i ostali otvoreni prostori.

Preuzmite dokumente

Odluka pdf | Odluka-o-uvjetima-lozenja-vatre-na-otvorenom-prostoru-u-PGZ.pdf | 136,71 KB