SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Održana vježba civilne zaštite

Novosti

Danas je u društveno – vatrogasnom domu održana vježba osposobljavanja za pripadnike postrojbe opće namjene i povjerenike civilne zaštite Općine Kostrena s temom upoznavanja pripadnika postrojbi CZ i povjerenika CZ sa sustavom civilne zaštite, operativnim snagama te osnovnim znanjima potrebnim za sudjelovanje preventivnim i operativnim aktivnostima u sustavu civilne zaštite kroz scenarij tehničko-tehnološke nesreće u pogonu Rafinerije nafte Rijeka Urinja, INA d.d.

Instruktorski timovi bili su: Rafinerija nafte Rijeka – Urinj, INA d.d.  (opisni scenarij tehničko-tehnološke nesreće na području Rafinerije nafte Rijeka, lokacija Urinj – „Eksplozija u debutanizer koloni 328-V-9 u sekciji koncentracije plina na postrojenju FCC), Područni ured civilne zaštite Rijeka (Sustav civilne zaštite i zadaće jedinica lokalne i područne samouprave, Zadaća povjerenika CZ u sustavu CZ JLS), Specijalistička postrojba CZ PGŽ (formiranje „kampa”), Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka (teoretski dio „Ustroj i zadaće Hrvatskog Crvenog križa u kriznim situacijama”, praktični dio radionica „Neodgodivi postupci prve pomoći” te „Osnovni postupci oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora“) te Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena, (teoretski i praktično, upoznavanje te rukovanje sa skupnom vatrogasnom opremom i tehnike gašenja otvorenog prostora).

Snage CZ za pripremu uvježbavanja sačinjavali su Područni ured civilne zaštite Rijeka i Općina Kostrena. Snage CZ za izvođenje uvježbavanja: Područni ured civilne zaštite Rijeka, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevica, Vatrogasna zajednica Grada Bakra, Specijalistička postrojba CZ PGŽ i Rafinerija nafte Rijeka Urinja, INA d.d dok su snage koje se uvježbavaju sačinjavale Postrojba civilne zaštite opće namjene i povjerenici civilne zaštite Općine Kostrena te Povjerenici civilne zaštite Grada Bakra i Općine Jelenje.

 


Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite
Održana vježba civilne zaštite

U društveno – vatrogasnom domu postavljen je sustav javnog uzbunjivanja koji će se provoditi svake prve subote u mjesecu točno u podne oglašavanjem znaka „prestanak opasnosti“, čime se kontrolira funkcionalnost sustava javnog uzbunjivanja, a ujedno uvježbava rukovanje sustavom i provjerava djelotvornosti protokola potpisanih s elektroničkim medijima. Prvi put se sirena oglasila danas točno u podne nakon čega su pripadnici vatrogasnih postrojbi izveli pokaznu vježbu. Testno ispitivanje ispravnosti sustava javnog uzbunjivanja napravljeno je u suradnji sa Županijskim centrom 112 Područnog ured civilne zaštite Rijeka pri Ministarstvu unutarnjih poslova.

Zainteresirane zdravstveno sposobne osobe u dobi od 18 do 65 godina mogu se za uključenje u civilnu zaštitu Općine Kostrena javiti osobno u Općinu Kostrena tijekom cijele godine u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje, zaštitu okoliša, e- poštom na anita.gregov@kostrena.hr  ili poštom na adresu Općina Kostrena, Stožer civilne zaštite Općine Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom: 051/209-072.