SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Početak važnih komunalnih radova

Novosti
Općinski načelnik i djelatnici komunalnog odjela obišli su nova gradilišta u Kostreni.
Sredinom siječnja započeli su radovi na izgradnji parkirališta pored groblja u Svetoj Luciji  čime će se stvoriti i preduvjeti za proširenje groblja za novih stotinjak mjesta. Radovi vrijedni 3 milijuna kuna trebali bi biti završeni u lipnju, a odmah po njihovom završetku, krenulo bi se s proširenjem groblja.
U tijeku je i proširenje ceste Rožmanići-Plešići koje zajednički financiraju Općina Kostrena i Županijska uprava za ceste s planiranim rokom dovršetka u ožujku. Na cesti Svežanj-Doričići u završnoj su fazi radovi na postavljanju javne rasvjete kao što je i nadomak primopredaje novo dječje igralište u Pavekima.
Zaključen je i natječaj za izvođenje radova na proširenju i uređenju ceste u industrijskoj zoni Šoići, od groblja u Svetoj Barbari do budućeg rotora u Šoćima, čija bi izgradnja trebala krenuti u rujnu.