SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Popis stanovništva na području Općine Kostrena

Novosti Obavijesti

Odlukom Županijskog popisnog povjerenstva Primorsko-goranske županije od 30. 12. 2020. godine osnovan je Popisni centar Općine Kostrena sa sjedištem u Općini Kostrena, Sv. Lucija 38, (prostor vijećnice, 2. kat).

Voditelj popisnog centra: Predrag Petrović

Kontakt podatci: 099/235-2228, predrag.petrovic@kostrena.hr 

Popis stanovništva za područje Općine Kostrena obavit će devet (9) popisivača terenskim obilaskom područja Općine Kostrena, a po nalogu kontrolora popisa.

U popisnom centru Općine Kostrena obavljaju se sljedeći poslovi:

sastanci kontrolora s popisivačima

– kontrola popisnog materijala

– popisivanje osoba iz članka 12. stavka 3. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini obavlja se samo uz prethodni dogovor s popisivačem (Ako popisivač u vrijeme popisivanja u kućanstvu ne zatekne osobu obuhvaćenu Popisom, a podatke ne može prikupiti na način propisan zakonom, ostavit će osobi pisanu obavijest o dužnosti davanja podatka u nadležnoj popisnoj ispostavi ili u popisnom centru, uz isključivi prethodni dogovor s popisivačem).

– ostali poslovi u vezi s Popisom.