SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Poziv na dostavu ponude: urbana oprema-pametne klupe

Jednostavna nabava

KLASA: 406-01/19-01/02

URBROJ: 2170-07-05-19-4

Kostrena, 6. svibnja 2019.

 

                                     

PREDMET:    Urbana oprema – pametne klupe

                        evidencijski broj nabave: B-407/1-2019

poziv za dostavu ponude, dostavlja se

 

Prema članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (“SN Općine Kostrena” br. 3/17) Naručitelj Općina Kostrena pokrenuo je predmetnu nabavu te objavljujemo ovaj poziv na dostavu ponude.

 

  1. Naručitelj

Općina Kostrena, Sv. Lucija br. 38, OIB: 32131316182

 

  1. Predmet nabave

Predmet nabave je nabava opreme – pametne klupe uključujući njezinu instalaciju i stavljanje u funkciju

 

  1. Opis predmeta nabave

Općina Kostrena će na frekventnim lokacijama postaviti pametne klupe zbog osviještenosti o važnosti korištenja prirodnih resursa u svakodnevici, ekološke osviještenosti i doprinosa vizualnom identitetu mjesta kao i edukaciji mlađe populacije o korištenju suvremene tehnologije preko inovativnih rješenja koja koriste prirodne resurse.

Pametne klupe trebaju biti izrađene od trajnog i solidnog materijala, otpornog na sunčevu svjetlost, sve vremenske utjecaje i morsku sol.

Preuzmite dokumente

Poziv na dostavu ponude pdf | Poziv-na-dostavu-ponude-pametne-klupe-2019.pdf | 2,16 MB