SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za Višeg stručnog suradnika za pravne poslove

Novosti Obavijesti

          OPĆINA KOSTRENA
    Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu
    Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-01/24-01/01
URBROJ: 2170-22-04-2-24-16

Kostrena, 15. svibnja 2024. godine

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) KANDIDATA/KANDIDATKINJA

 

koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog  natječaja za prijam u prijam u službu u Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena, Službu za pravne poslove i lokalnu samoupravu na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca objavljen dana 19. travnja 2024. godine u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Općine Kostrena i na oglasnoj ploči Općine Kostrena zajedno s Uputama kandidatima i obavijestima kandidatima te Pravilima i postupcima prethodne provjere znanja na mrežnim stranicama Općine Kostrena i na oglasnoj ploči Općine Kostrena.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati/kandidatkinje prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete i koji su o testiranju obaviješteni elektroničkim putem na e-mail adresu naznačenu u prijavi na javni natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provest će se putem pisanog testiranja sukladno Pravilima i Uputama prethodno objavljenim na službenoj mrežnoj stranici Općine Kostrena koje se mogu pronaći na sljedećoj poveznici: https://kostrena.hr/26797-2/

S kandidatima/kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili više od 50% bodova na pisanom testiranju provest će se usmeni intervju.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provest će se:

*dana 22. svibnja 2024. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Kostrena na adresi Sv. Lucija 38, 51 221 Kostrena (Vijećnica na zadnjem katu)

 

SATI

INICIJALI

(ime i prezime)

GODINA ROĐENJA
10:00 I. S. Š. 04.6.1991.
10:00 I  .B. Đ. 05.01.1991.
10:00

 

T. P.

 

08.01.1980.

10:00

 

L. K. B.

 

21.9.1978.

10:00

 

A.  B.

 

13.7.1968.

10:00

 

A.     T.

 

08.8.1996.

Za kandidata/kandidatkinju koji/koje formalno ispunjava uvjete i bude pozvana, a ne pristupi provjeri, uopće ili u zakazano vrijeme, ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima/kandidatkinjama će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje 45 minuta.

O vremenu održavanja intervjua kandidate/kandidatkinje će se naknadno obavijestiti, nakon provedenog pisanog testiranja putem e-mail adrese.

NAPOMENA: ZA ULAZAK NA PISANO TESTIRANJE JE POTREBNO JE PRILOŽITI  ODGOVARAJUĆU IDENTIFIKACIJSKU ISPRAVU RADI UTVRĐIVANJA IDENTITETA.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Preuzmite dokumente

Poziv na pisano testiranje pdf | poziv-PISANO-TESTIRANJE-visi-strucni-suradnik-za-pravne-poslove-javni-natjecaj-2024.pdf | 148,34 KB