SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Poziv na savjetovanje- Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 363-01/19-01/11

URBROJ: 2170-07-05-19-2

Kostrena, 16. srpnja 2019. godine

 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu

Nova odluka o komunalnom redu donosi se radi usklađivanja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18 i 110/18 – Odluka USRH), koji je stupio na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 16. srpnja do 22. srpnja 2019. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu putem e-maila  kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst prijedloga odluke o komunalnom redu o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

 

 v.d. Pročelnika

                    Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

Preuzmite dokumente

Poziv pdf | Poziv-komunalni-red.pdf | 66,49 KB
Nacrt prijedloga pdf | NACRT-prijedloga-Odluka-o-komunalnom-redu.pdf | 224,40 KB
Obrazac docx | Kostrena_OBRAZAC-savjetovanje-komunalni-red.docx | 15,62 KB