SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Poziv za javno prikupljanje ponuda – izvođenje radova na preuređenju zgrade u Rasadniku

Jednostavna nabava Natječaji i pozivi
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 6. svibnja 2024. godine u 10:00 sati.

Poziv za javno prikupljanje ponuda – izvođenje radova na preuređenju zgrade u Rasadniku

Predmet nabave je izvođenje radova na preuređenju zgrade u Rasadniku na k.č. broj 1454, k.o. Kostrena Lucija, kako bi se na tom mjestu dobio prostor za udrugu i djelovanje udruge civilnog društva.
Radovi će se izvoditi prema glavnom projektu zajedničke oznake 17-23, izrađenom u ožujku 2024. godine po ovlaštenom arhitektu Damiru Lukanoviću, dipl. ing. arh.

Radovi će se izvoditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23).

 

 

Preuzmite dokumente

Dokumentacija o nabavi docx | Dokumentacija-o-nabavi-IZVODENJE-RADOVA-NA-PREUREDENJU-ZGRADE-U-RASADNIKU.docx | 135,10 KB
Ponudbeni troškovnik xls | Troskovnik-Rasadnik-objedinjeno.xls | 497,50 KB
Fotografije postojećeg stanja pdf | POSTOJECE-STANJE.pdf | 1,72 MB
Izvadak iz Glavnog projekta pdf | za-IZVEDBU_RASADNIK_KOSTRENA-.pdf | 471,56 KB