SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Poziv vrtića Zlatna ribica za upis u obvezni program predškole u pedagoškoj godini 2021./2022.

Novosti Obavijesti

KLASA: 023-01/22-02/1

URBROJ: 2170-07-54-22-1

Kostrena, 10. siječnja 2022. godine

Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole  (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ objavljuje:

POZIV

ZA UPIS U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE

U PEDAGOŠKOJ 2021./2022. GODINI

(za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja)

 

Prijave za upis djece u program predškole u Dječjem vrtiću „Zlatna ribica“ zaprimati će se od 12. do 21. siječnja 2022. godine.

  1. Prijave se podnose za program predškole koji će se u Dječjem vrtiću “Zlatna ribica” provoditi od 1. veljače – 31. svibnja 2022. godine (250 sati).
  2. Program predškole namijenjen je djeci školskim obveznicima  koja nisu uključena u redovni program vrtića, a rođena su do 31. ožujka 2016. godine te imaju prijavljeno mjesto prebivališta u Općini Kostrena.
  3. Uz ispunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti:
    • rodni list
    • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić; dokaz o cijepljenju
    • potvrdu o prebivalištu

4. Roditelj podnosi Prijavu za upis djeteta u program predškole elektronskim putem na adresu: upisi@zlatnaribica.hr  ili  putem pošte na adresu: Dječji vrtić “Zlatna ribica”, Žuknica 1a, 51221 Kostrena u razdoblju od 12. do 21. siječnja 2022. godine.

5. Obrazac Prijava za upis djeteta u program predškole nalazi se na web stranici  Vrtića: www.zlatnaribica.hr

(Molimo roditelje da obrazac i potpunu dokumentaciju dostave isključivo u jednom e-mailu).