SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Preventivni pregledi za rano otkrivanje melanoma

Novosti Obavijesti

Općina Kostrena je na prijedlog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (NZZJZ PGŽ) prihvatila provedbu javnozdravstvenog programa “Pregled i edukacija za rano otkrivanje melanoma”.

Svrha programa je dermatoskopskim pregledom madeža rano detektitati promjene u normalnom izgledu madeža. Obuhvaća klinički pregled kože cijelog tijela i dermatoskopiju u svrhu detekcije atipičnih madeža, njihovo praćenje i rano otkrivanje početnog melanoma. Program provode liječnici KBC Rijeka sa stručnim suradnicima NZZJZ PGŽ te je planiran pregled 120 mještana.

Narudžbe za preglede primaju se od ponedjeljka 14. studenoga do petka 25. studenoga 2022. godine od 9 do 12 sati na telefon (051) 358-729, a pregledi će se organizirati u prostoru Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ na lokaciji Kostrena, Glavani 89a.