SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
KLASA: 400-06/20-01/7
URBROJ: 2170-07-06-20-8
Kostrena, 16. studenog 2020.
Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu  sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) predstavničko tijelo mora donijeti proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu od 01. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 16. studenog 2020. do 30. studenog 2020. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Odluke o Proračunu Općine Kostrena za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

Pročelnica

Mirjana Padovan Banić

Preuzmite dokumente

Prijedlog Proračuna Općine Kostrena za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. godiinu pdf | NACRT-PRORACUNA-2021-2023.-13.11.2020.pdf | 305,51 KB
Tekst poziva, savjerovanje sa zainteresiranom javnošću - prijedlog Proračuna OK za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu docx | SAVJETOVANJE-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOSCU-Prijedlog-Proracuna-OK-za-2021.-godinu-i-projekcije-za-2022.-i-2023.-godinu-1-1.docx | 74,00 KB
Obrazac - savjetovanje docx | OBRAZAC-savjetovanie-sa-zaintersiranom-javnoscu-Proracun-2020.-.docx | 16,10 KB