SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2021.

Novosti Obavijesti

Ukupno jedanaest mjera obuhvatio je novi Program poticanja poduzetništva za 2021. godinu kojim Općina Kostrena želi stvoriti poticajnu poduzetničku klimu i pomoći poduzetnicima u jačanju pozicije na tržištu, povećanju investicijskih ulaganja, rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina za što je zajedno s mjerama pomoći poduzetnicima osigurano 400.000 kuna.

Pored subvencioniranja troškova prilikom pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnicima početnicima, mjere obuhvaćaju nabavku opreme, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba mlađih od 30 godina starosti i invalidnih osoba, subvencioniranje kamate poduzetničkih kredita, razvoj djelatnosti, troškove usavršavanja, prekvalifikacije i doškolovanja, troškove projektne dokumentacije za energetsku obnovu i obnovljive izvore energije u poslovnim objektima, ulaganje u standarde kvalitete, troškove projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije i digitalizaciju poslovanja.

U odnosu na Program poticanja poduzetništva za 2020. godinu, u novom Programu korisnici subvencija mogu biti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Kostrene. Izmijenjeni su i uvjeti za gospodarske subjekte kojima je pretežita/glavna djelatnost ugostiteljstvo, kojima je novim Programom omogućeno korištenje subvencija za nabavku opreme kao i za rekonstrukciju građevina poslovne namjene, sukladno važećoj prostorno planskoj dokumentaciji Općine Kostrena, a što do sada nije bilo predviđeno.

Postupak dodjele sredstava, propisani uvjeti i potrebna dokumentacija za ostvarivanje subvencija, objavljeni su na mrežnim stranicama Općine Kostrena.

Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2021. godinu