SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Program poticanja razvoja lokalnog poduzetništva u 2024. godini

Novosti

Objavljen je Program poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2024. godinu s ciljem stvaranja uvjeta za poticajnu poduzetničku klimu kao i ukupni gospodarski i društveni razvoj na području Općine Kostrena. Za program je u Proračunu za 2024. godinu osigurano nešto više od 53.000 eura.

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina, a  ostvaruju se primjenom jedanaest 11 mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti poduzetnika, razvoju financijskih mjera potpore poduzetništvu te ostvarivanju stručnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu:

 1. troškove pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika,
 2. trošak nabavke opreme,
 3. novo zapošljavanje i samozapošljavanje na neodređeno vrijeme,
 4. novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba do 30 godina starosti i osoba s invaliditetom na neodređeno vrijeme,
 5. troškovi vezani za odobrenje dugoročnih investicijskih kredita,
 6. troškovi razvoja djelatnosti na području Općine Kostrena,
 7. troškove polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškove prekvalifikacije i doškolovanja,
 8. troškove pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu poslovnih objekata i obnovljive izvore energije,
 9. troškove ulaganja u standarde kvalitete,
 10. troškove izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz nacionalnih fondova i iz fondova Europske unije,
 11. trošak digitalizacije poslovanja.

Javni poziv otvoren je do 31. listopada ove godine, odnosno do iskorištenja sredstava, a za sve nejasnoće i dodatne informacije može se kontaktirati službenica Mirela Herman, mag. oec. – Viša stručna suradnica za gospodarstvo, razvoj i pripremu projekata, tel.: 051/209-010 ili putem elektroničke pošte: mirela.herman@kostrena.hr.