SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Reciklažno dvorište Urinj počelo s radom i zaprimanjem otpada

Novosti Obavijesti

Danas je počelo s radom i zaprimanjem otpada reciklažno dvorište u Kostreni, smješteno na Urinju, uz prometnicu koja vodi prema glavnom ulazu i recepciji Rafinerije nafte Rijeka. Prvog radnog dana reciklažno dvorište bit će otvoreno od 8 do 20 sati.

Riječ je o  prostoru namijenjenom odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada kojim upravlja Komunalno društvo Čistoća iz Rijeke kao javni isporučitelj usluge prikupljanja i zbrinjavanja otpada na području Općine Kostrena. Korisnici reciklažnog dvorišta mogu biti fizičke osobe s prebivalištem ili privremenim boravištem na području Kostrene i za njih je usluga potpuno besplatna, uz predočenje osobne iskaznice.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8 do 15 sati, srijedom i četvrtkom od 13 do 20 sati te subotom od 8 do 13 sati. Nedjeljom i praznicima reciklažno dvorište ne radi.


Reciklažno dvorište Urinj počelo s radom i zaprimanjem otpada
Reciklažno dvorište Urinj počelo s radom i zaprimanjem otpada
Reciklažno dvorište Urinj počelo s radom i zaprimanjem otpada
Reciklažno dvorište Urinj počelo s radom i zaprimanjem otpada

Reciklažno dvorište Urinj zaprima različite kategorije kućnog otada, problematične vrste otpada kao što su stare baterije, lijekovi, ambalaža deterdženata i sredstava za čišćenje, motorna i jestiva ulja, idr. Na reciklažno dvorište mještani će moći bez naknade donijeti i glomazni otpad u ukupnoj godišnjoj količini do 3 m3 i biorazgradivi „zeleni“ otpad u ukupnoj godišnjoj količini do 3 m3 poput trave, lišća, granja voćaka i ukrasnog bilja isl. nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave niti jednim oblikom komercijalne djelatnosti.
Pravne osobe i obrtnici u reciklažno dvorište mogu predati otpad samo u iznimnim slučajevima kada je riječ o zelenom ili glomaznom otpadu koji je nastao kao posljedica radova na obračunskom mjestu korisnika na području Kostrene, uz odgovarajuću prateću dokumentaciju i uz plaćanje naknade prema cjeniku pružatelja usluge.
Na mrežnim stranicama KD Čistoća mogu se pronaći sve informacije o reciklažnom dvorištu. Mještanima će na kućne adrese biti dostavljen i promotivni materijal, a na raspolaganju je i besplatni info telefon Čistoće 0800 999 900.

Na ulazu u reciklažno dvorište istaknuta je tabla s opisom kategorija otpada koji se zaprima i ključnim brojevima otada:

 • ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
 • metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom
 • plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
 • otapala
 • kiseline
 • lužine
 • fotografske kemikalije
 • pesticidi
 • fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
 • odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
 • ulja i masti
 • boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
 • deterdženti koji sadrže opasne tvari
 • citotoksici i citostatici
 • lijekovi
 • baterije i akumulatori
 • odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente
 • drvo koje sadrži opasne tvari
 • papir i karton, papirna i kartonska ambalaža
 • metali, metalna ambalaža
 • staklo, staklena ambalaža
 • plastika, plastična ambalaža
 • odjeća, tekstil
 • krupni (glomazni) otpad
 • odbačena električna i elektronička oprema
 • otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
 • otpadne gume
 • oštri predmeti
 • građevni otpad iz kućanstva (odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.)
 • beton
 • cigle
 • crijep/pločice i keramika
 • mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike
 • kabelski vodiči
 • izolacijski materijali koji sadrže azbest
 • ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
 • izolacijski materijali
 • građevinski materijali koji sadrže azbest
 • građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
 • građevinski materijali na bazi gipsa

Projektom reciklažnog dvorišta želi se povećati udio odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjiti količine otpada koji će završiti na odlagalištu. Ukupna je vrijednost reciklažnog dvorišta iznosi 3,5 milijuna kuna od kojih je nešto više od 2 milijuna kuna bespovratnih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.