SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Rezultati 12. ispitivanja kvalitete mora i 2. ispitivanja morskog sedimenta

Novosti Obavijesti

Na području Kostrene provedeno je dvanaesto ispitivanje kvalitete mora uz plaže Pod Kvarovo, Klančić, Nova Voda i Svežanj, a na odabranim lokacijama proveden je i drugo ispitivanje morskog sedimenta.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije, a to su Pod Kvarovo, Klančić, Perilo i Svežanj utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje.

Drugim ispitivanjem morskog sedimenta na navedenim lokacijama utvrđena je opterećenost površinskog sloja morskog sedimenta teško razgradivim spojevima (PAH-ovima), osobito uz plažu Perilo. U odnosu na referentnu postaju Svežanj, uz plaže Pod Kvarovo i Klančić koncentracija PAH-ova u sedimentu je manja u odnosu na Perilo stoga je preporuka i nadalje kontinuirano pratiti promjene na ovim lokacijama.

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena i nadalje se ne preporuča kupanje na plažama Pod Kvarovo i Klančić.

Preuzmite dokumente

Rezultati-12-monitoring pdf | Rezultati-12-monitoringa.pdf | 9,48 MB
Rezultti- 2- monitoring-sedimenta pdf | Rezultati-2.-monitoringa-morskog-sedimenta.pdf | 960,60 KB