SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Rezultati 13. ispitivanja kvalitete mora na području Kostrene

Novosti Obavijesti

Na području Kostrene provedeno je trinaeseto ispitivanje kvalitete mora uz plaže Pod Kvarovo, Klančić, plažu kod Kostrenke i Svežanj.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje, more je izvrsne kvalitetete uz plaže Pod Kvarovo, Klančić, plažu kod Kostrenke i dobre kvalitete uz plažu Svežanj.

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje stanje nepromijenjeno pa se i nadalje, odnosno do opoziva ne preporuča kupanje na plažama Pod Kvarovo i Klančić.

Općina Kostrena je kao i u prethodnim ispitivanjima rezultate i zahtjeve za postupanjem uputila prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Državnom inspektoratu, Lučkoj kapetaniji i Ini.

Preuzmite dokumente

Rezultati-13-monitoringa pdf | dopis-kostrena.pdf | 1,39 MB
Plaža-Kostrenka pdf | kostrenka.pdf | 2,16 MB
Plaža Pod Kvarovo pdf | podkvarovo.pdf | 2,18 MB
Plaža Svežanj pdf | svezanj.pdf | 2,14 MB
Dopis- Drzavni inspektorat pdf | Dopis-rezultati-analize-mora-Državni-inspektorat.pdf | 120,25 KB
Dopis-Lucka kapetanija pdf | Dopis-rezultati-analize-mora-Lučka-kapetanija.pdf | 117,80 KB
Dopis-Ministarstvo pdf | Dopis-rezultati-analize-mora-Ministarstvo.pdf | 123,59 KB