SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Rezultati 7. ispitivanja kvalitete mora i 1. ispitivanja morskog sedimenta

Novosti Obavijesti

Na području Kostrene provedeno je sedmo ispitivanje kvalitete mora uz plaže Podkvarovo, Klančić, Perilo i Svežanj, a na odabranim lokacijama proveden je i prvo ispitivanje morskog sedimenta.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje na sve četiri lokacije, a to su Podkvarovo, Klančić, Perilo i Svežanj utvrđena je izvrsna kakvoća mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje.

Prvim ispitivanjem morskog sedimenta na navedenim lokacijama utvrđena je opterećenost površinskog sloja morskog sedimenta teško razgradivim spojevima (PAH-ovima), osobito na plaži Perilo. U odnosu na referentnu postaju Svežanj, uz plaže Podkvarovo i Klančić koncentracija PAH-ova u sedimentu je manja u odnosu na Perilo stoga je preporuka i nadalje kontinuirano pratiti promjene na ovim lokacijama.

U odnosu na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje, kao izvanredni oblik monitoringa čiji je naručitelj Općina Kostrena i nadalje se ne preporuča kupanje na plažama Podkvarovo i Klančić.

Preuzmite dokumente

Rezultati sedmog istraživanja pdf | Rezultati-7.pdf | 1,41 MB
Prvi monitoring sedimenta pdf | Monitoring-sedimenta-1.pdf | 169,33 KB
Perilo pdf | PERILO-2.pdf | 2,05 MB
Podkvarovo pdf | PODKVAROVO-3.pdf | 2,19 MB
Klančić pdf | KLANČIĆ-3.pdf | 2,05 MB
Svežanj pdf | SVEŽANJ-3.pdf | 2,03 MB
Dopis Državnom inspektoratu pdf | Dopis-Državni-inspektorat-analiza-11.7.2023.pdf | 129,22 KB
Dopis Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja pdf | Dopis-Ministarstvo-gospodarstva-i-održivog-razvoja-analiza-11.7.2023.pdf | 129,85 KB
Dopis Lučkoj kapetaniji pdf | Dopis-Lučka-kapetanija-analiza-11.7.2023.pdf | 126,40 KB
Dopis Rafinerije nafte Rijeka pdf | Dopis-Rafinerija-nafte-Rijeka-Urinj-analiza-11.7.2023.pdf | 130,81 KB