SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu

Novosti

Prošlogodišnje olujno jugo u studenome pričinilo je velike štete u čitavom priobalju. I na području Kostrene oštećene su brojne plaže i različita komunalna oprema pa je tako uz redovno održavanje i pripremu sezone bilo potrebno osigurati i dodatna značajna sredstva za sanaciju.
Dio oštećenja je već saniran, a radovi će se nastaviti i u narednom periodu.

Među većim zahvatima su izrada nove pasarele kod JK Galeb, izrada 230 metara nove ograde uz obalni put, farbanje ograde u dužini od oko 650 metara i  novi ogranak vodovoda od Šetališta kostrenskih pomoraca do obalnog puta  kod Kostrenke, čiji će nastavak biti dovod vode za tuševe na plaži ispod Kostrenke te plaži Smokvinovo.

Uz ove radove sanirano je i puknuće vodovodne cijevi kod vaterpolo kluba, sanirana su oštećenja na plaži Veli jarak koja će se prije sezone također urediti, sanirana su oštećenja na platoima ispod Kostrenke i plaži Nova voda, stepenice za plažu između uvale Žurkovo i vaterpola te za ulaz u more u Žurkovu poslije Vala, a izvršen je i čitav niz sanacija oštećenja na potpornim zidovima duž obalnog puta kao i na inox opremi koja će se do sezone u cijelosti popraviti ili postaviti nova. 


Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu
Sanacija šteta od juga i priprema za predstojeću kupališnu sezonu