SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje- Nacrt prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena

Obavijesti Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
na području Općine Kostrena

Nova odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena donosi se radi usklađivanja sa novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18 – Odluka USRH), koji je stupio na snagu dana 4. kolovoza 2018. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 23. travnja do 9. svibnja 2019. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

                                                                                                                                                                  v.d. Pročelnika
                                                                                                                                             Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

Preuzmite dokumente

Poziv na savjetovanje pdf | Poziv-na-savjetovanje.pdf | 355,94 KB
Nacrt prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena pdf | Nacrt-prijedloga-Odluke-o-obavljanju-dimnjačarskih-poslova-na-području-Općine-Kostrena-.pdf | 213,79 KB
Obrazac docx | Obrazac-.docx | 15,64 KB