SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje-Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

              REPUBLIKA  HRVATSKA
            PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA KOSTRENA
          UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV,
PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

KLASA: 363-01/17-02/04
URBROJ: 2170-07-05-19-6
Kostrena, 29. travnja 2019. godine

 

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda

na području Općine Kostrena

 

Djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje od interesa su za jedinice lokalne samouprave na uslužnom području. Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Jedinice lokalne samouprave imaju u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje ovlasti i obveze propisane Zakonom o vodama (“Narodne novine” broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18). Na predloženi Nacrt prijedloga odluke bit će zatražena suglasnost Hrvatskih voda sukladno članku 67. stavak 4. Zakona o vodama.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 29. travnja do 13. svibnja 2019. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja, a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda, formulirat će se konačni tekst prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Kostrena, o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

 

 v.d. Pročelnika

                    Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

Preuzmite dokumente

Poziv na savjetovanje pdf | poziv-savjetovanje-odluka-o-odvodnji.pdf | 76,91 KB
Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda pdf | Nacrt-prijedloga-Odluke-o-odvodnji-otpadnih-voda-na-području-Općine-Kostrena-2019.pdf | 138,71 KB
Prilog Prilog- Karta odvodnje pdf | PRILOG-1-Karta-odvodnje-verzija-1.pdf | 14,51 MB
Obrazac savjetovanja docx | Kostrena_OBRAZAC-savjetovanje-odluka-o-odvodnji.docx | 15,66 KB