SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

Savjetovanje- Prijedlog Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena

Novosti Obavijesti Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 6. do 17. svibnja 2019. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu  kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti:

  • Putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti ˝Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima˝ koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst prijedloga odluke o stipendiranju učenika i studenata o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

Općinsko vijeće Općine Kostrena je u prosincu 2010. godine donijelo Odluku o dodatnoj zdravstvenoj skrbi (SN PGŽ 54/10).

Kako je od stupanja na snagu Odluke prošlo već gotovo devet godina, u primjeni iste uočeni su određeni nedostaci ili se pak pokazala potreba za usklađenjem određene terminologije ili uvođenjem novih prava.

Uočena je potreba za podizanjem cenzusa vezano uz uvjet prihoda što je opravdano povećanjem troškova života (članak 9. prijedloga), te je usklađena terminologija vezana uz socijalni uvjet, a sukladno važećoj zakonskoj terminologiji (članak 8. prijedloga).

Uvedena su tri nova prava, odnosno:

  1. pravo na pomoć djeci oboljeloj od kroničnih bolesti i djeci s teškoćama u razvoju (članci 22. i 23. prijedloga) – odnosi se na djecu kojoj je dijagnosticiran stupanj 3 ili stupanj 4 tjelesnog oštećenja (npr. dijabetes, celijakija, cerebralna paraliza, mentalne teškoće i dr.)
  2. pravo na pomoć u kući (članci 24., 25. i 26. prijedloga) – odnosi se na program gerontodomaćice. Korisnici se upućuju u program i prate kroz isti u suradnji liječnica opće medicine, patronažne sestre, Odbora za socijalnu i zdravstvenu skrb Općine Kostrena i djelatnika Općine, a provodi se već tri godine.
  3. pravo na novčanu pomoć korisnicima smještaja (članak 27. prijedloga) – odnosi se na korisnike smještaja i organiziranog stanovanja u ustanovama sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, a kojima je rješenjem nadležnog tijela priznato istovrsno pravo.

Ova prava proizišla su iz sve većih potreba za predloženim vidovima pomoći koja su se do sada rješavala putem pojedinačnih odluka općinskog načelnika. No, kako je broj korisnika sve veći, svrsishodnije je isto rješavati sistematičnije, odnosno priznavanjem prava rješenjem temeljenim na odluci. Za provođenje prava osigurana su sredstva u Proračunu Općine Kostrena.

Preuzmite dokumente

Prijedlog Odluke o dodatnoj zdravstvenoj skrbi pdf | Tekst-Prijedlog-Odluke-o-dodatnoj-zdravstvenoj-skrbi-savjetovanje.pdf | 142,67 KB
Obrazac savjetovanja docx | Obrazac-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću-prijedlog-odluke-o-dodatnoj-zdravstvenoj-skrbi.docx | 16,99 KB