SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Kostrena na temelju odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) objavljuje

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova

na području Općine Kostrena

 

Sukladno članku 132. stavak 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 22. listopada do 22. studenog 2021. godine. Pozivamo Vas da dostavite svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena putem e-maila na adresu kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga odluke na koje se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti javno objavljeno na web stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju  pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst Prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Kostrena o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno predstavničko tijelo.

 

 

  PROČELNIK

                    Dario Modrić, struč. spec. ing. aedif.

Preuzmite dokumente

Poziv na savjetovanje pdf | poziv-savjetovanje.pdf | 74,68 KB
Nacrt Prijedloga odluke o privremenoj zabrani docx | Kostrena_NACRT-Prijedloga-odluke-o-privremenoj-zabrani.docx | 87,90 KB
Obrazac- savjetovanje- Zabrana radova docx | Kostrena_OBRAZAC-savjetovanje-zabrana-radova.docx | 15,91 KB
Prilog- zone privremena zabrana radova pdf | PRILOG_Zone-Kostrena_privremena-zabrana-radova.pdf | 2,01 MB
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju pdf | izvjesce-zabrana-radova.pdf | 44,25 KB