SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU-  Prijedlog odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

KLASA: 035-03/21-01/01
URBROJ: 2170-07-04-1-21-1

Kostrena, 08. studeni  2021.

 

                Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu, Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

 

                             SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

               Prijedlog odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana

                                                                                                             

Na mrežnim stranicama Općine Kostrena objavljen je prijedlog odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana u svrhu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 09. studenog 2021. do 09. prosinca 2021. godine te se zainteresirana javnost poziva da dostavi svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi prijedlog odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana putem e-pošte isključivo na adresu: kostrena@kostrena.hr na obrascu u prilogu.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave i savjetovanja mogu se uputiti putem obrasca (u prilogu) na stranici Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko i razumljivo napisani, uz jasno navođenje dijela Prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja svi prijedlozi pristigli u propisanom razdoblju, biti će pregledani i razmotreni te će se o istom sastaviti “Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima” koje će biti javno objavljeno na mrežnoj stranici Općine Kostrena – www.kostrena.hr.

Na temelju pristiglih prijedloga sudionika savjetovanja formulirat će se konačni tekst odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana  o čijem će usvajanju raspravljati Općinsko vijeće Općine Kostrena kao nadležno tijelo.

 

                                                                                                         PROČELNIK

                                                                                                  Jasna Mavrinac, dipl.iur.

 

Preuzmite dokumente

Poziv na savjetovanje pdf | poziv-na-savjetovanje-odluka-o-nacinu-sazivanja-rada-i-odlucivanja-na-zboru-gradana.pdf | 57,24 KB
Obrazloženje i prijedlog odluke o načinu sazivanja, rada i odlučivanja na zbogru građana pdf | obrazlozenje-i-prijedlog-odluke-o-nacinu-sazivanja-rad-i-odlucivanja-na-zboru-gradana-savjetovanje.pdf | 222,41 KB
Obrazac docx | OBRAZAC-savjetovanje-odluka-o-nacinu-sazivanja-rada-i-odlucivanja-na-zboru-gradana.docx | 14,99 KB