SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Stručno mišljenje HZZJZ o provedbi dezinfekcije javnih površina i gradskih ulica

Novosti Obavijesti
Temeljem dostupnih znanstvenih spoznaja, nema dokaza o učinkovitosti kemijske dezinfekcije cesta i vanjskih kolnika u svrhu sprječavanja pojave zarazne bolesti COVID-19. Higijenski standardi doneseni odredbama vezanima uz COVID-19 isključuju rizike od prijenosa virusa s pločnika i nogostupa. Osim toga, velike količine dezinfekcijskih sredstava potencijalno su štetni za ljude, neciljane vrste i okoliš i treba ih izbjegavati.
Poveznica na članak: https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/strucno-misljenje-o-provedbi-dezinfekcije-javnih-povrsina-i-gradskih-ulica/