SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | Kontakti

U sklopu projekta Claustra+ održan terenski posjet Solinu

Novosti

Tijekom ožujka i travnja u sklopu projekta Claustra+ održani su seminari za turističke i planinarske vodiče.

Uvodni seminar održao se 19. ožujka u Guvernerovoj palači u Rijeci gdje su predavanja održali Daniel Lončar ( Hrvatski restauratorski zavod), Boštjan Surina (Prirodoslovni muzej Rijeka), Željka Sušić (Tiflološki muzej Zagreb), Martina Findrik (Omnes Artes).

Dio kasnoantičkog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarim je i kostrenski Solin na kojem se 5. travnja održao nacionalni terenski seminar. Terenski seminari u Hrvatskoj održali su se i u Pasjaku, Studeni, Jelenju, riječkom Principiju te na Prezidu. Nacionalni terenski seminari održani su i u Sloveniji- Hruščica, Lanišče, Vrhnika, Rakitna, Gradišče pri Rovbu i Benete.

 

Seminar su organizirali Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, a projekt je sufinanciran iz sredstava u okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvatska te od strane Općine Kostrena.

 


U sklopu projekta Claustra+ održan terenski posjet Solinu
U sklopu projekta Claustra+ održan terenski posjet Solinu
U sklopu projekta Claustra+ održan terenski posjet Solinu
U sklopu projekta Claustra+ održan terenski posjet Solinu
U sklopu projekta Claustra+ održan terenski posjet Solinu