SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Upisi u Dječji vrtić “Zlatna ribica”

Natječaji drugih tijela i ustanova Natječaji i pozivi Novosti Obavijesti
   Natječaj je zatvoren
   Rok za prijavu: 20. svibnja 2022. godine.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zlatna ribica“ od  29. travnja 2022. godine, Dječji vrtić „Zlatna ribica“ objavljuje 

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „ZLATNA RIBICA“

u pedagošku godinu 2022./2023.

 

 Upisi se provode za sljedeće programe:

 1. redovite cjelodnevne 10 – satne jaslične programe
 2. redovite cjelodnevne 10 – satne vrtićke programe
 3. redovite poludnevne 6 – satne vrtićke programe

Prijave za upis djece koja se prvi put prijavljuju provodit će se putem sustava e-Upisi u razdoblju od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine. (https://vrtici.e-upisi.hr/)

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga vrtića zaprimaju se elektronskim putem ispunjavanjem web-obrasca od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine. (web stranica vrtića zlatnaribica.hr.)

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/289-573 te na kontakte navedene na internetskoj stranici zlatnaribica.hr.

Za dijete koje se prvi put prijavljuje roditelj podnosi Prijavu za upis u skladu s korisničkim uputama objavljenima na mrežnoj stranici DV Zlatna ribica putem sustava e-Upisi u razdoblju od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine.

Roditelj mora imati pristup sustavu e-Građani, na koji se prijavljuje korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792). Ako roditelj nije u mogućnosti pristupiti sustavu e-Građani, javlja se administraciji Vrtića na  telefon 051/289-573.

Prijavi se obvezno moraju priložiti sljedeće dokumenti ako ih nije moguće pribaviti putem sustava e-građani:

 • ispunjenu Prijavu za upis
 • potvrdu o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
 • dokaz o cjelovito izvršenom cijepljenju djeteta prema Programu obveznih cijepljenja, odnosno liječnička potvrda o
 • kontraindikacijama djeteta na cjepivo, za slučaj da neko cijepljenje nije izvršeno.

 

Prednost pri upisu u vrtić ostvaruje:

 • dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u Općini Kostrena i državljani su Republike Hrvatske,
 • dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u Općini Kostrena i državljani su Republike Hrvatske,
 • dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Kostrena,
 • dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u Općini Kostrena.

Roditelj je dužan prilikom podnošenja Prijave za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – pravomoćno rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje status roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata,
 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list za djecu,
 • djeca zaposlenih roditelja – potvrda o zaposlenju i IP kartica za tekuću godinu za oba roditelja (za pomorce preslika ugovora ili potvrda o statusu pomorca izdana od posrednika),
 • djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima – rodni list, presuda ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje ili skrbnike,
 • djeca s teškoćama u razvoju – pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb,
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece – rodne listove za svu malodobnu djecu, odnosno, punoljetnu uzdržavanu djecu,  kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje ili više djece,
 • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje nadležnog tijela za korisnike doplatka za djecu.

Vrtić zadržava pravo tražiti od roditelja dodatne isprave vezane uz ostvarivanje prednosti pri upisu, odnosno, samostalne provjere činjenice vezane uz ostvarivanje prednosti.

Prijave za upis s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Ako se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se prema kriterijima iz članka 12. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Zlatna ribica“.

Roditelj djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj godini dužan je u razdoblju od 12. svibnja do 20. svibnja 2022. godine ispuniti Zahtjev za nastavak koji se nalazi na web stranici Vrtića ili ispuniti obrazac u administraciji Vrtića.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti  potvrde o prebivalištu roditelja/skrbnika i djeteta ne starije od 3 mjeseca.

Ako Zahtjev za nastavak nije podnesen u upisnom roku, smatra se da ne postoji potreba  daljnjeg korištenja usluga Vrtića te se dijete ispisuje najkasnije s 31. kolovoza tekuće godine.

Rezultati upisa bit će objavljeni dana 6. lipnja 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića, a konačna lista reda prvenstva sukladno Pravilniku o upisu djece.

 

Preuzmite dokumente

Natječaj za upis u vrtić pdf | Natjecaj-za-upis-2022.-2023..pdf | 212,16 KB