SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Uz pomoć PGŽ do kvalitetnije komunalne infrastrukture u naselju Vrh Martinšćice

Novosti Obavijesti

Iznosom od 70 tisuća kuna Primorsko–goranska županija sufinancirat će poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa i osuvremenjivanje prometne mreže te rješavanje oborinske odvodnje i razvoj elektroničke komunikacijske mreže u kostrenskom naselju Vrh Martinšćice. Ovim projektom Općina Kostrena želi podignuti kvalitetu života mještanima naselja Vrh Martinšćice te doprinijeti razvoju njegovog gospodarskog, turističkog pa i demografskog potencijala kao i održivom razvoju i zaštiti okoliša. Dobivena sredstava Općina će utrošiti za izradu idejnog projekta kako bi se stekli uvjeti javnopravnih tijela za realizaciju projekta i dobila lokacijska dozvola te što brže započelo s izvođenjem. Usporedno s ovim projektom KD Vodovod i kanalizacija priprema projekt rekonstrukcije vodovoda i sanitarne kanalizacije.

Polovicom srpnja ishođena je i pravomoćna građevinska dozvola za proširenje groblja Sveta Lucija u Kostreni. Završen je izvedbeni projekt i projektantski troškovnici prema kojima je procijenjena vrijednost investicije oko 5 milijuna kuna (bez PDV-a). Javna nabava za odabir izvođača radova raspisat će se početkom jeseni. Ne bude li žalbi, ugovor bi mogao biti zaključen koncem godine ,a radovi bi krenuli početkom sljedeće godine.