SV. LUCIJA 38, 51221 KOSTRENA | TEL: 051/209-000 | KontaktiHR | EN

Obavijest poslovnim partnerima Općine Kostrena o obvezi uvođenja e-računa

Novosti

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 94/2018), u zakonske okvire Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive EU/2014/55 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014., kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi.

Zakonom se uvodi obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018., te obveza izdavanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.

Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi, uključujući i jednostavnu nabavu (nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova do 500.000,00 kuna).

Sukladno navedenom, obavještavamo sve dobavljače koji Općini Kostrena isporučuju robu, radove i/ili usluge, da za sve svoje isporuke počevši od 1. srpnja 2019. moraju izdavati isključivo elektroničke račune, u skladu s EU normom,  s obzirom da je nakon ovog datuma Općina Kostrena kao javni naručitelj obvezna račune zaprimati i plaćati isključivo u elektroničkom obliku (e-račun).

Svi računi koji nakon 1. srpnja 2019. godine pristignu u papirnom obliku ili putem maila u pdf formatu neće moći biti zaprimljeni i plaćeni, već će biti vraćeni kao neispravni.

Službena e-mail adresa za zaprimanje e-računa je: kostrena@kostrena.hr

Napomena: Račun poslan e-mailom u pdf formatu nema status elektroničkog računa. E-račun je račun koji je izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku pogodnom za automatsku i strojnu obradu, što je isključivo XML format računa.